[#Skill01 - CÁCH ĐẶT CÂU HỎI ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ]

Ảnh đại diện Quỳnh Phương Anh Đỗ, viết ngày 12/12/2019

Khi gặp một vấn đề, chúng ta thường nghĩ bản thân mình phải suy nghĩ nhiều nhất, phải nói nhiều nhất, phải thông minh nhất, phải luôn tìm ra câu trả lời thì mới tìm ra hướng giải quyết.

 

Sự thật không phải vậy! 

 

Nghệ thuật là chúng ta biết cách đặt câu hỏi hiệu quả nhất. Kết quả là ta không những sẽ tìm ra câu trả lời mà còn giúp cho đồng đội, khách hàng cùng tìm ra câu trả lời hợp lí nhất.

 

Các loại câu hỏi tình huống:

 

  1. CÂU HỎI TÌM RA DẪN CHỨNG (Fact-finding questions):

Dùng để tìm ra dữ liệu và thông tin. Chúng ta thường dùng who, what, when, where and how much.

“What kind of machine are you using?”
(Các anh đang dùng loại máy móc nào?)

 

 

  1. CÂU HỎI NHẬN RA CẢM XÚC (Feeling-finding questions):

Dùng từ feel và think để hỏi dò ý kiến, cảm xúc và quan điểm của người khác.

“How do you feel/think about the effectiveness/efficiency of the new machine?”
(Anh cảm thấy/ nghĩ thế nào về hiệu quả/hiệu năng của loại máy mới này?)

 

 

  1. CÂU HỎI ĐÀO SÂU (Tell-me-more questions):

Dùng để đào sâu và khuyến khích người khác chia sẻ thêm chi tiết.

“Tell me more.” 
(Kể tôi nghe thêm đi).
“Can you elaborate on that?”
(Anh có thể cho biết thêm chi tiết?)
“Can you be more specific?”
(Anh có thể cụ thể hơn không?)

 

 

  1. CÂU HỎI TỐT NHẤT/ TỆ NHẤT (Best/least questions): 

Giúp chúng ta hiểu cơ hội tìm năng, và cũng cho chúng ta hiểu thêm nhu cầu và mong đợi của người khác.

“What’s the best thing about the new machine?”
(Điều tuyệt nhật của cái máy mới là gì?)
“What’s the worst thing about the new machine?”
(Điều tệ nhật của máy mới là gì?)

 

 

  1. CÂU HỎI DÙNG NGƯỜI THỨ BA (Third-party questions):

Giúp đề cập những tình huống tế nhị, những điều không tiện chia sẻ trực tiếp
“Some people find that the new machine is too complicated. Do you have the same concern?”
(Vài người cho rằng máy mới quá phức tạp. Anh có thấy vậy không?)

 

 

  1. CÂU HỎI GIẢ DỤ (“Magic wand” questions):

Giúp vứt bỏ tất cả những chướng ngại trong tâm trí, giúp tìm hiểu ước mong thật sự của người khác, giúp suy nghĩ vượt qua những giới hạn thực tại.

“If time and money were no obstacle, what kind of machine would you buy”
(Nếu thời gian và tiền không là vấn đề, and sẽ mua loại máy nào?)
“If you were me, what would you do/ how would you handle it?”
(Nếu anh là tôi, anh sẽ làm gì/ anh sẽ xử lý ra sao?)

 

 

  1. CÂU HỎI ĐỊNH LƯỢNG (Quantifying questions):

Giúp định lượng và cụ thể hóa vấn đề.

“On a scale of 1 to 5, how serious would you rate/think/say the situation is?”
(Cân đo từ 1 đến 5, anh nhận định/ đánh giá/phát biểu tình huống trầm trọng cỡ nào?)

 

 

(Nguồn: Tác giả Lan Bercu)

 

____________

 

 

AUTHOR: THƠ LỆ - YOUTHER.
 


Bài viết có liên quan