thuytrang

  • Bài viết

    21

  • Điểm thành viên

    0 YP

0

Trường học có thể chán, thầy cô có thể dạy dở, bài tập có thể khô khan nhưng nếu không thể học tốt thì đó là lỗi của mình.

thuytrang viết ngày 19/08/2019
0

Phàm là người,không ai hoàn hảo.Cái bạn muốn chỉ là ưu điểm của họ mà thôi.Còn khuyết điểm, bạn thực sự vẫn muốn sao?

thuytrang viết ngày 18/08/2019
0

Nếu chưa biết mình phải làm gì để trở thành một người vĩ đại như ta hằng mơ ước. Thì ít ra hãy sống cho tử tế với từng điều bé mọn.

thuytrang viết ngày 17/08/2019
1

Lần này tôi sẽ sống lại một lí niệm, một lí niệm làm người. Tôi sẽ trở lại làm 1 con người đúng nghĩa, có bằng hữu có gia đình, có sở thích, có tình cảm.

thuytrang viết ngày 14/08/2019
0

Ở Việt Nam gần đây cũng vậy, có rất nhiều hoạt động về tinh thần và tâm linh được thành lập bởi người trẻ và cho người trẻ.

thuytrang viết ngày 13/08/2019
0

Trường học có thể chán, thầy cô có thể dạy dở, bài tập có thể khô khan nhưng nếu không thể học tốt thì đó là lỗi của mình.

thuytrang viết ngày 13/08/2019
0

Các em rồi sẽ biết sự hiện đại của ngày hôm nay đã làm các em không thể cất giữ cho mình được nhiều kỷ niệm đẹp! 

thuytrang viết ngày 11/08/2019
0

Cuộc đời là những chặng đua, nếu bạn sớm hài lòng với bản thân mình. Sớm muộn gì cũng sẽ bị những đường thẳng khác vượt lên. Do vậy, thay vì hy vọng người khác thất bại, gục ngã, thì chính mình hãy đứng dậy, kiên cường vượt qua sóng gió.

thuytrang viết ngày 11/08/2019
0

thuytrang viết ngày 10/08/2019
0

thuytrang viết ngày 28/04/2019
0

thuytrang viết ngày 14/04/2019
0

thuytrang viết ngày 17/03/2019