Giới thiệu

Social Innovation Launch - Bệ Phóng Ý Tưởng Kiến Tạo Xã Hội là cuộc thi về ý tưởng phát triển dự án xã hội hướng đến 17 Mục tiêu phát triển bền vững Liên hợp quốc (17 SDGs). Cuộc thi được tổ chức bởi Youth+ nhằm giúp các bạn trẻ từ 18-25 tuổi đang sinh sống ở Việt Nam hiểu hơn về 17 SDGs và trách nhiệm xã hội của bản thân; đồng thời là bệ phóng hỗ trợ hình thành và phát triển các sáng kiến, dự án đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Bài test bao gồm 40 câu hỏi dưới hình thức Online, diễn ra trong khoảng thời gian 20 phút với chủ đề “Chuyển đổi số - Công nghệ tác động xã hội”.

Với niềm tin "Anyone can make A difference" (Bất cứ ai cũng có thể tạo ra sự khác biệt), hãy đừng đặt nặng coi đây là một thử thách - mà hãy coi đây là một cơ hội để bạn được kiến tạo những giá trị đích thực thuộc về riêng mình!

"Thời gian rồi sẽ dần trôi đi, người ta thường hối hận vì những điều mình đã không làm hơn là những gì mình đã làm." Cơ hội đã đến, đừng chần chờ: hãy nắm bắt lấy nó. Bởi nếu không là bây giờ, thì sẽ là bao giờ?