Youth +

Nền tảng định hướng bản thân và kết nối việc làm cho giới trẻ.

Introduction
Bài viết nổi bật
Chưa có bài biết nổi bật

Mạng lưới Mentors

Bài test
Loading...
Đối tác
CSDS
Trung tâm nghiên cứu phát triển bền vững - Bảo vệ pháp lý
JCI Vietnam
Liên đoàn lãnh đạo và Doanh nhân trẻ Thế giới
Hội sinh viên
Hội sinh viên Đại học Xây Dựng
SAC
CLB Du học Đại học Ngoại thương
Google
Google Việt Nam
VNPAY
Công ty cổ phần giải pháp thanh toán Việt Nam
FIIS
Trung tâm sáng tạo và ươm tạo FTU
Hoàn thiện bản thân thông qua thực tế
Youth +
Youth+
logo
Youth+ Academy
Youth+ Mentor
SYE
SIL
SYE
SYE
YTV
YTV
YTV
PSYHUB