Đánh giá nghề Vận hành

 20 Câu
 5 phút

Vận hành: Nhân sự, vận hành, trợ lý, thư ký, admin

 • Thực hiện nhiệm vụ sắp xếp và lên lịch những cuộc họp, sự kiện trong công ty.
 • Đặt các văn phòng phẩm và những vật tư cần thiết cho các phòng ban.
 • Lập báo cáo chi tiêu hàng tháng sau đó gửi đến quản lý.
 • Là bộ phận tiếp nhận và phân loại thư đã gửi đến công ty.
 • Lưu trữ hồ sơ của nhân viên và bảo quản.
 • Sắp xếp và quản lý hồ sơ của khách hàng.
 • Đảm nhiệm vai trò lưu trữ và in các tài liệu cần thiết khi có những sự kiện, cuộc họp quan trọng tại công ty.
 • Tiếp nhận cuộc gọi và chuyển hướng đến phòng ban có nhiệm vụ giải quyết vấn đề.
 • Tổ chức hoạt động như du lịch, team building, v.v.
 • Cập nhật tình hình nhân viên công ty, chính sách công ty, tiến độ công việc.
 • Yêu cầu:
 • - Bảo mật thông tin nội bộ
 • - Nắm vững kiến thức quản lý
 • - Kỹ năng ăn nói, giao tiếp
 • - Cẩn thận, tỉ mỉ