06/05/2020
58

Cơ hội cho bạn nào muốn tham gia mạng lưới YSEALI và tham dự workshop Good Governance and Civil Society tài trợ tại Kuala Lumpur Do Đại sứ quán Mỹ tài trợ toàn phần tại Kuala Lumpur

Cơ hội cho bạn nào muốn tham gia mạng lưới YSEALI và tham dự workshop Good Governance and Civil Society tài trợ tại Kuala Lumpur Do Đại sứ quán Mỹ tài trợ toàn phần tại Kuala Lumpur

Deadline :  15.05 .2020

 

1. Điều kiện tham gia

 

- Là thành viên mạng lưới YSEALI

 

- Độ tuổi từ 21 đến 35 (tại thời điểm nộp đơn và hội thảo)

 

- Công dân của một trong những quốc gia sau: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Đông Timor, Việt Nam

 

- Hiện đang cư trú tại một trong những quốc gia sau: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Đông Timor, Việt Nam

 

- Có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc / tình nguyện / thực tập / khóa học trong các vấn đề liên quan đến quản trị và tham gia công dân

 

- Thể hiện sự quan tâm đến các vấn đề liên quan đến quản trị

 

- Đam mê và tích cực tạo ra sự thay đổi tích cực trong cộng đồng của họ

 

- Nền tảng chuyên môn hoặc giáo dục về các lĩnh vực quan tâm này (cụ thể theo quốc gia)

 

- Thông thạo tiếng Anh viết và nói

 

- Có hộ chiếu hợp lệ hết hạn sau tháng 4 năm 2021 (ít nhất sáu tháng hiệu lực)

 

2. Deadline: 15.05.2020

 

3. Link đăng ký: https://www.ysealigovernance.org/application

 

Nguồn: Scholarship for Vietnamese students