Youth Opportunities Vietnam

Youth Opportunities Vietnam

@youthopportunitiesvietnam

3

Followers

57

Posts

580

Points

Youth Opportunities Vietnam là nền tảng kết nối thanh thiếu niên trên toàn quốc với những cơ hội tốt nhất trong các lĩnh vực du học, học bổng, trao đổi sinh viên, nghề nghiệp, việc làm... Fanpage: https://www.facebook.com/opportunitiesvn/ Website: https://youth.com.vn/ Email: youthopportunitiesvietnam@gmail.com

Đang sống tại Hanoi, Vietnam