Cơ Hội Giành Chuyến Đi 4 Ngày Tới Thành phố Hồ Chí Minh tham gia "TUYỂN BẠN ĐỒNG HÀNH TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT THANH NIÊN" (Tài trợ toàn phần)

Ảnh đại diện peterhoangminh, viết ngày 04/04/2018

Cơ hội trở thành 1 trong 30 bạn trẻ đại diện cho thanh niên Việt Nam tham gia tập huấn và diễn đàn thanh niên tại Thành phố Hồ Chí Minh nhé! Có tới 20 học bổng toàn phần bao gồm toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại cho các bạn hiện không sinh sống tại Tp. Hồ Chí Minh đến tham gia chương trình. ✧ Tiêu chí lựa chọn: ► Bạn là thanh niên Việt Nam tuổi từ 16-30, hiện đang sinh sống tại Việt Nam. Ứng viên dưới 18 tuổi cần có sự đồng ý của gia đình; ► Bạn quan tâm tới các hoạt động xã hội và cộng đồng, phát triển kinh tế, và chính sách cho thanh niên; ► Bạn cam kết tham gia xuyên suốt quá trình xây dựng Luật Thanh niên sửa đổi và đầy đủ 4 ngày tập huấn tại Thành phố Hồ Chí Minh từ 04 đến 07 tháng 5 năm 2018; ► Ưu tiên các ứng viên là học sinh THPT, nông dân, công nhân, người di cư, LGBT, người có HIV/AIDS, người khuyết tật và người dân tộc thiểu số

✧ Ứng tuyển ngay hôm nay và nhận học bổng để tham gia khóa tập huấn năng lực thanh niên, cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản về: ► Quá trình xây dựng Luật và chính sách tại Việt Nam; ► Luật Thanh niên và Kỹ năng vận động chính sách trong quá trình xây dựng Luật Thanh niên sửa đổi; ► Bộ chỉ tiêu và chỉ số phát triển thanh niên Việt Nam; ► Các vấn đề mà thanh niên hiện đang phải đối mặt, đặc biệt với các nhóm thanh niên dễ bị tổn thương; ► Thu thập dữ liệu hỗn hợp về các vấn đề và mối quan tâm của thanh thiếu niên; sử dụng dữ liệu trong quá trình vận động chính sách. ✧ Ứng tuyển tại đường link: https://goo.gl/forms/oRwW9DWcgdizI25f1 ✧ Thời hạn đăng ký: Chủ Nhật, ngày 15 tháng 4 năm 2018  

Bài viết có liên quan