07/04/2019
view 399

DYMUN CHÍNH THỨC MỞ ĐƠN TUYỂN ĐẠI BIỂU

CHÍNH THỨC MỞ ĐƠN TUYỂN ĐẠI BIỂU ĐỢT SỚM

(English caption below)

> Đơn đăng ký: http://bit.ly/dymun19-ed

> Hướng dẫn đăng ký: http://bit.ly/2ImUt4D

> Giới thiệu hội đồng: http://bit.ly/dymun19-committee

Như đã hứa hẹn, ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng thông báo:

DYMUN CHÍNH THỨC MỞ ĐƠN TUYỂN ĐẠI BIỂU ĐỢT SỚM!

Với chúng tôi, những người đi đầu luôn xứng đáng nhận được nhiều quyền lợi. Trở thành một đại biểu đợt sớm, bạn đã cho mình một điểm xuất phát cao hơn các đại biểu thông thường. Với các tài liệu bổ ích và những buổi huấn luyện dành riêng cho hình thức đăng kí sớm, chắc chắn rằng bạn sẽ bước vào phòng họp DYMUN với một tâm thế hoàn toàn tự tin và háo hức. Mùa hè năm nay vì thế sẽ thú vị hơn bao giờ hết!

Cánh cửa cơ hội đã ở rất gần. Đăng kí đơn này để mở ra cánh cửa ấy ngay thôi!

> Phí tham gia:

 1. Đại biểu độc lập: 350.000VNĐ.
 2. Đoàn Đại biểu (có ít nhất 5 đại biểu): 300.000VNĐ/Đại biểu.

> Thời hạn mở đơn: 23:59 22/04/2019.

> Ngày diễn hội nghị: 19/07 - 21/07/2019.

Thông tin liên hệ:

 • Facebook: Danang Youth Model United Nations - DYMUN
  • Email: dymun.info@gmail.com
 • Website: https://dymunvn.org/
 • Đào Duy Mạnh (Trưởng ban Đối ngoại): +84 (0) 932 44 00 66.
 • Hoàng Tùng Quân (Trưởng ban Nội dung): +84 (0) 936 28 37 71.

-------------------------

EARLY DECISION DELEGATE REGISTRATION IS OFFICIALLY OPEN!

> Registration Form: http://bit.ly/dymun19-ed

> Registration Guide http://bit.ly/2ImUt4D

> Committee Description: http://bit.ly/dymun19-committee

 

As previously promised, today, we are honored to announce that:

DYMUN IS NOW OFFICIALLY RECRUITING DELEGATES - EARLY DECISION REGISTRATION!

We believe early-comers always deserve privileges. By becoming an early delegate, you have got for yourself a higher starting point than regular delegates. With useful materials and training sessions available only for early applicants, you will definitely enter the DYMUN meeting room with a confident and eager mind. This summer will be more exciting than ever!

The door of opportunity is very close. Fill in the application to open that door now!

> Conference Fee:

 1. Individual Delegate: 350.000VNĐ.
 2. Delegation (minimum 5 delegates): 300.000VNĐ/delegate.

> Registration Deadline: 23:59 22/04/2019.

> Conference Date: 19/07 - 21/07/2019.

Contact Information:

 • Facebook: Danang Youth Model United Nations - DYMUN
  • Email: dymun.info@gmail.com
 • Website: https://dymunvn.org/
 • Dao Duy Manh (Head of External Relations): +84 (0) 932 44 00 66.
 • Hoang Tung Quan (Head of Content): +84 (0) 936 28 37 71.