15/10/2020
93

HỌC BỔNG DU HỌC HÀ LAN

HỌC BỔNG DU HỌC HÀ LAN

[ TỔNG HỢP 4 HỌC BỔNG ĐANG MỞ CHO BẠN THỎA SỨC DU HỌC HÀ LAN ]

1. The Eric Bleumink Fund awards scholarships at University of Groningen

- Bậc học: Thạc sỹ

- Học bổng: học phí + vé máy bay + tiền sách + bảo hiểm sức khỏe + một số phí khác (cho 1-2 năm học)

- Deadline: 01.12.2020

- Link: https://www.rug.nl/education/scholarships/eric-bleumink-fund

 

2. AMSTERDAM TALENT SCHOLARSHIP at Amsterdam University of Applied Sciences

- Bậc học: Đại học, Thạc sỹ

- Ngành học: Design, Business, and Management, Health, ICT, Media and Communication, Humanity and Society, Education, Sports and Nutrition, Technology, Engineering

- Học bổng: 50% học phí

- Deadline: 31.12.2020

- Link: https://az.hva.nl/.../amsterdam-talent-scholarship.html

 

3. Leiden University Excellence Scholarship

- Bậc học: Thạc sỹ

- Học bổng: €10,000 hoặc €15,000 hoặc toàn bộ học phí

- Deadline: tùy từng khóa học

- Link: https://www.universiteitleiden.nl/.../leiden-university

 

...

4. Full Scholarship at University of Amsterdam

- Bậc học: Tiến sỹ

- Ngành học: Behavioural Ethics

- Học bổng: lương €2,395 đến €3,061/tháng

- Deadline: 01.09.2020

- Link: https://www.uva.nl/.../20-433-phd-position-n-behavioural

 

...

------------------------------------------------

Nếu có bất cứ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ:

Fanpage:

https://www.facebook.com/opportunitiesvn/

Website: https://youth.com.vn/

Email: youthopportunitiesvietnam@gmail.com

Hotline: 0362488086 (Ms. Hạnh)