25/04/2020
92

[Toàn Cầu] Cơ Hội Giành Chuyến Đi Toàn Phần Đến Geneva, Thụy Sĩ Từ Cuộc Thi Viết Luận UN Special Rapporteur Human Rights Youth Challenge 2020 (Miễn Phí Tham Dự)

[Toàn Cầu] Cơ Hội Giành Chuyến Đi Toàn Phần Đến Geneva, Thụy Sĩ Từ Cuộc Thi Viết Luận UN Special Rapporteur Human Rights Youth Challenge 2020 (Miễn Phí Tham Dự)

 

Độ tuổi: 15-32

Người tham gia từ 24-32 tuổi phải nộp 1 bài luận.

Ứng viên từ 15-23 tuổi phải thể hiện được kiến thức, đam mê về nhân quyền.

Giải thưởng: 1 chuyến đi tới Geneva, Thụy Sĩ vào tháng 9-2020

Deadine: 30-4-2020

Link:https://bit.ly/2yF7un8