TRANH THỦ THỜI GIAN Ở NHÀ THAM GIA CÁC SỰ KIỆN, HỘI THẢO ONLINE MIỄN PHÍ CỰC HỮU ÍCH

Ảnh đại diện Thu Thảo Lê, viết ngày 01/05/2020

 

1. [Online] Hội Thảo Bí Quyết Nộp Hồ Sơ Vào Chương Trình Sau Đại Học Khối Ngành Kinh Doanh - Top Tips: Applying To U.S. Business Schools Tổ Chức Bởi Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ 2020 (Miễn Phí Tham Dự)
Xem chi tiết: https://bit.ly/2YhW7fA

2. [Online] Chuỗi Tập Huấn Lãnh Đạo Trực Tuyến "Conflict Resolution Techniques" Của Đại Sứ Quán Hoa Kỳ 2020 (Miễn Phí Tham Dự)
Xem chi tiết: https://bit.ly/2zFJhh2

3. [Online] Talkshow: "Đi Làm Hậu Cách Ly - Tiếp Lửa Cho Nhân Sự" 2020 (Miễn Phí Tham Dự)
Xem chi tiết: https://bit.ly/2W9hZHu

4. [Online] Hội Thảo Trực Tuyến "GCP For Online Retail Recommendation By CAVN" Được Tổ Chức Bởi Cloud Ace Vietnam 2020 (Miễn Phí Tham Dự)
Xem chi tiết: https://bit.ly/2W6CqVj

5. [Online] Manpowergroup - Webinar "Smart Business Administration, Safe Operations During The Pandemic" 2020
Xem chi tiết: https://bit.ly/3bOijC2

6. [Online] Hội Thảo Trực Tuyến "Sos Businesses: How To Strategise, Take Control, Pivot, & Prepare" 2020 (Miễn Phí Tham Dự)
Xem chi tiết: https://bit.ly/2xihZMN

7. [Online] Hội Thảo Trực Tuyến "Bạn Hỏi, Tôi Trả Lời: Xây Dựng Thương Hiệu" 2020
Xem chi tiết: https://bit.ly/35m4bh2

8. [Online] Chuỗi Sự Kiện Svtalk - Svtalk 18: Cho Và Nhận 2019
Xem chi tiết: https://bit.ly/2W8RQbF


Bài viết có liên quan