28/09/2020
91

2 HỌC BỔNG ĐÁNG GIÁ NHẤT ĐỊNH PHẢI THEO ĐUỔI

2 HỌC BỔNG ĐÁNG GIÁ NHẤT ĐỊNH PHẢI THEO ĐUỔI

[𝐇𝐚̀𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜] Học Bổng Toàn Phần Trao Đổi Ngắn Hạn Tại Nhiều Trường Đại Học Hàn Quốc 2020/2021.

Học bổng Global Korea (GKS) 2020-2021 là học bổng toàn phần cho sinh viên trao đổi bậc thạc sĩ và đại học. Học bổng bao gồm chi phí sinh hoạt, trợ cấp định cư, vé máy bay và bảo hiểm y tế.

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG:

Chi phí sinh hoạt: 500.000 won mỗi tháng.

Trợ cấp định cư: 200.000 won khi đến.

Vé máy bay khứ hồi: Được hoàn trả trong số tiền đã định.

Bảo hiểm y tế: 20.000 won mỗi tháng (do mỗi trường đại học chi trả).

ĐIỀU KIỆN:

Ứng viên phải hoàn thành ít nhất 1 kì học trước khi nộp đơn và đang theo học kì thứ 2 tại chương trình đại học trong nước.

Đại học: GPA 2.5/4.0 (tương đương 2.7/4.3) hay hạng phần trăm 83

Thạc sĩ: GPA 3.0/4.0 (tương đương 3.3/4.3) hoặc hạng phần trăm 89

DEADLINE: 31/03/2021

Xem thêm tại: http://oia.snu.ac.kr/page/exchange_program.php

[𝗔𝗨𝗦𝗧𝗥𝗔𝗟𝗜𝗔] HỌC BỔNG TRƯỜNG MONASH

Chi tiết: www.monash.edu/faculties

HB 100% học phí (Leadership) dành cho toàn bộ thời gian học của chương trình cử nhân và thạc sỹ tín chỉ;

HB 10.000 AUD/năm (Merit) dành cho toàn bộ thời gian học của chương trình cử nhân và thạc sỹ tín chỉ;

HB 10.000 AUD (Grant) cho năm học đầu tiên của chương trình cử nhân và thạc sỹ tín chỉ;

HB 5.500 AUD (Grant) dành cho chương trình Dự bị đại học (MUFY) hoặc Diploma;

HB 10.000 AUD/năm (Engineering) dành cho toàn bộ thời gian học của chương trình cử nhân và thạc sỹ tín chỉ khối ngành Kỹ thuật- Cơ khí;

HB 20.000 AUD (Law) cho năm học đầu tiên của chương trình thạc sỹ Luật;

HB 6.000 AUD/năm (Business) dành cho sinh viên hoàn thành Dự bị Đại học (MUFY) và học lên cử nhân tại Monash Business School

HB 18.000 AUD (22 tuần thực tập với một trong các đối tác của Khoa CNTT Monash) dành cho sinh viên đang học toàn thời gian các chương trình Cử nhân: Business Information System, Computer Science, Computer Science Advanced (Honours), Information Technology, Information Technology and Systems, Software Engineering (Honours)- hoặc bất kỳ chương trình double degree nào với 1 trong các ngành học trên;

HB 25-50% học phí (Pharmacy) dành cho chương trình Bachelor of Pharmacy (Honours) hoặc Bachelor of Pharmacy (Honours)/Master of Pharmacy.