31/03/2020
view 71

VINAMILK VIỆT NAM TUYỂN DỤNG

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Thực hiện việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến phần hành Tổng hợp để lập các báo cáo kế toán đúng kỳ, một số công việc cụ thể:

- Hạch toán và kiểm tra các khoản trích trước chi phí của văn phòng công ty; tổng hợp bảng kê chi tiết các khoản trích trước và lập báo cáo tổng hợp toàn Công ty.

- Thực hiện hạch toán các tài khoản liên quan đến công cụ dụng cụ (CCDC), tính chi phí phân bổ định kỳ và lập các báo cáo liên quan tới chi phí phân bổ CCDC;

- Theo dõi, phân bổ và kết chuyển các khoản chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn;

- Thu thập báo cáo tình hình phân bổ chi phí và lập bảng tổng hợp toàn công ty;

- Theo dõi các khoản vay và trích trước chi phí lãi vay.

• Hướng dẫn thực hiện và kiểm tra công tác hạch tóan các nghiệp vụ kế toán phát sinh thuộc phần hành phụ trách;

• Kiểm tra rà soát các tài khoản thuộc phần hành phụ trách, phát hiện kịp thời các sai sót để xử lý.

• Lập các báo cáo thống kê.

• Lập báo cáo tài chính riêng và thuyết minh BCTC riêng hàng tháng / quý / năm, hỗ trợ lập báo cáo tài chính hợp nhất và thuyết minh BCTC hợp nhất hàng tháng / quý / năm

• Hỗ trợ lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán quốc tế.

• Giám sát / hỗ trợ việc thực hiện công tác kế toán ở các đơn vị trực thuộc và công ty con.

• Và các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng ban

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Học vấn & Chuyên ngành:

• Tốt nghiệp Đại học – Chuyên ngành: Tài chính, kế toán, kiểm toán,…

• Có các bằng cấp chuyên ngành như ACCA/CPA là một lợi thế.

2. Kinh nghiệm:

• Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán/kiểm toán hoặc tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp hoặc vị trí tương đương ở các công ty có quy mô lớn.

3. Kiến thức chuyên môn & Kỹ năng:

• Am hiểu luật pháp, chuẩn mực kế toán và luật thuế Việt Nam, chuẩn mực kế toán quốc tế

• Có kỹ năng làm việc theo nhóm

• Kỹ năng giao tiếp, phân tích, trình bày

4. Yêu cầu khác:

• Ngoại Ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt, đọc viết thành thạo.

• Tin học: Sử dụng thành thạo Word / Excel /Powerpoint. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trên hệ thống ERP

• Tính thận trọng, trung thực và có trách nhiệm trong công việc

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển qua email recruitment@vinamilk.com.vn